sig.vn

Những kiểu tiêu tiền khó tin của đại gia siêu giàu

(Baoxehoi) Có những thú ăn chơi của các đại gia có trăm tỷ, ngàn tỷ khiến ai nấy nghe được đều thấy “phục sát đất” cụ thể là những thú tiêu tiền như ( Xã hội )

Bình luận   Gửi link...  Bỏ qua  

Cortana đã hỗ dịch thuật 38 ngôn ngữ, có Tiếng Việt

Microsoft đã chính thức bổ sung tính năng hỗ trợ dịch ngôn ngữ cho trợ lý ảo Cortana. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có người dùng Windows 10 tại Mỹ và Trun (
)

Bình luận   Gửi link...  Bỏ qua